top of page
Color Bombs

Atölye Hakkında

Joseph Campbell, çağdaş insana uygun bir mit oluşturmanın büyük önem taşıdığını belirtirken; mitik öğelerin ve kolektif bilinçaltının çağdaş işaretlerle nasıl buluşturabileceğini de sorgulamamıza sebep olur.

 

2017 yılında, çağdaş insana ait bir dil arayışına girmemle beraber, gündelik olandan daha geniş ve kapsamlı bir alanın bizi beklediğini fark ettim. Gündelik olanı da kapsayabilecek ancak onunla sınırlı olmayan sentetik hareket çalışmaları da Depersona oyununun prova süreçlerinde oluştu. Seyyar Sahne tarafından Laban’ın metodolojisi üzerine geliştirilen Hareket Makamı ve Stüdyo Oyuncularındaki eğitimim sırasında karşılaştığım çalışmalarla birlikte, süreç içinde çalıştığım oyuncularla birlikte keşfettiğim yeni egzersizler de bu araştırmanın ilerlemesine katkıda bulundu. Arkasından ise anatomi odaklı yoga eğitimlerinden geçmem farklı beden dillerine dair bir duyarlılık geliştirmemi sağladı.

 

Bu atölye kapsamında da önce katılımcıların hareket kabiliyetlerini ve dillerini keşfetmesi ve ardından bu kabiliyetlerin artırılması planlanmaktadır. Buna destek olması açısından diğer eğitmenlerle birlikte beden-mekân ilişkisi araştırılacak, hareket çalışmaları yapılacak; ayrıca temel ses teknikleri, ses ve kaliteli sessizlik aracılığıyla iç aksiyon yaratma, oyun kurma ve bu ilkeleri doğaçlamaya taşıma çalışılacaktır. Pratik çalışmalara destek olması açısından post-dramatik tiyatro, peyzaj dramaturjisi ve oyun ilkeleri üzerine teorik dersler verilecektir.

 

 

Atölye sonunda, bu araştırmada derinleşmek isteyen oyuncularla, grupça belirlenecek bir tema üzerinden yeni bir oyun çalışılması da atölyenin amaçları arasındadır.

Sentetik Hareketlerden İç Aksiyona

17 Haziran - 9 Ağustos

Tiyatro Sergüzeşt Atölye
bottom of page