top of page

Sadece çalışma hayatımızın ve sosyal yaşamımızın değil, “boş vakit” kavramının da toplumsal olarak düzenlendiği bir kültürde yaşıyoruz. Oyun oynamayı, bedeni dinleyerek hareket etmeyi, içimizden gelen sesler çıkarmayı ve belki de en önemlisi sessizliği unuttuk.

Tiyatro Sergüzeşt Performans Laboratuvarı '22

 Oyunculuk Laboratuvarı '22

Atölye Programı

17 Temmuz-24 Ağustos

Çarşamba ve Pazar günleri
Çarşamba günleri: 18:30-21:30
Pazar günleri: 15:00-18:30
Yer: Tiyatro Sergüzeşt

Oyunculuk Laboratuvarı, mevcut gündelik hayat estetiğine bir alternatif sunmayı, katılımcıları daha özgür üretim yapabilecekleri bir alana davet etmeyi planlıyor. Kadir Has Film ve Drama Bölümünde yazılmakta olan bir tezin uygulama bölümünü oluşturan çalışmalar, gündelik hayatın hareket ve sese koyduğu sınırları biraz olsun gevşetmeyi ve sessizliğin üretebildiği anlamları hatırlatmayı hedefliyor.

 

Fiziksel eylem çalışmaları ve danstan ödünç alınan kavramlarla yapılacak hareket doğaçları, katılımcılara zaten mevcut olan hareket alışkanlıklarını öğretmeyi ve sahne için temel bir giriş oluşturmayı hedefliyor. Arkasından ise itki ve iç aksiyon kavramları öğretilerek, beden liderliğinde çalışmak, düşünerek değil eyleyerek üretmek için bir yol haritası sunulacak. Bu noktalarda hem fizyoterapi ve yogadan ödünç alınan kavramlar, hem de ses ve nefes çalışmaları bize rehberlik edecek.

 

Bütün çalışmalar için katılımcılara yol gösterebilecek bir okuma listesi sunulacak. Bunların birkaç tanesi “zorunlu” olmakla birlikte, çoğu teorik çalışmadan beslenen, böyle bir ihtiyacı olan oyuncuların elinin altında bulunması için seçilmiş metinler. Metin okumaları dışında da genel olarak oyun kavramı, fiziksel eylem, itki ve oyuncunun dramaturjik analizi üzerine tartışmalar fiziksel derslerle birlikte ilerleyecek.

Arkasından ise bu çalışmaların meyvesini görebilmek için tüm katılımcılar, küçük birer sahne çalışması hazırlayacak. Bu noktada isteyenler çalıştırıcıların önerisi üzerinden ilerleyebilir, tiyatro metni üzerinden seçim yapabilir veya sadece hareket ve ses merkezli işler üretebilirler. Atölye bu sahnelerin sergilenmesi ile tamamlanacak.

 

Atölye İçeriği:

  • Fiziksel Kişilendirme

            -Hareket Notasyonları İle Doğaç (Laban ve Banesh)

            -Ses ve Nefes Egzersizleri

  • Zamanlama

            -Kaliteli Sessizlik Çalışmaları

            -Azaltma ve Çoğaltma

  • İtki ve İç Aksiyon

            -Kas Sistemi ve İtki

            -Beden Farkındalığı ve İtkinin İç Aksiyon Üretme Aracı Olarak Kullanılması

-Eylem Analizi

  • Sahne Çalışmaları ve Sergileme

 

Atölye, performansla ilgilenen bütün katılımcılara açıktır.

Eğitmenler:

Hazar Sayar

Onur Şimdi

Bilgi almak veya sorularınızı sormak için bize ulaşın:

bottom of page